Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Konserwatorskiej Roślin

Szczegółowe wymagania w ogłoszeniach poniżej:

Wersja polska TUTAJ

Wersja angielska TUTAJ

Wyniki naboru