Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs na menedżera ds. obsługi sklepu ogrodniczego na terenie PAN Ogrodu Botanicznego