Zorganizowanie oraz przeprowadzenie „Turnieju Debat Ekologiczno-Klimatycznych”