PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi „Pełnienia przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w budynku Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2, w ramach postępowania: „Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry