Wykonanie usługi analizy 14 próbek gleb mineralnych (zbiorczych, zmieszanych, gleb mineralnych z głębokości 0-0,2 m) ze stanowisk dzwonecznika w Kampinoskim Parku Narodowym. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”.

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry