Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni powszednie (pon. – pt.) w godzinach otwarcia Ogrodu do zwiedzania.