Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych z obsługą odwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta (Wielkanoc) oraz dodatkowo, 1 i 3 maja, 30 maja, 15 sierpnia  br. w godzinach otwarcia Ogrodu.