Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs na menedżera ds. kompleksowej obsługi zwiedzających