Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs na menedżera ds. kompleksowej organizacji podstawowej działalności Stacji Agroekologicznej znajdującej się w Kosewie Górnym