Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs na stanowisko: koordynatora ds. edukacji w PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie