Zakup oraz dostawa podłoży, nawozów oraz kory do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.