Świadczenie usług konserwacji sanitarnej na rzecz Polskiej Akademii Nauk – Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie