????‍????????‍????????‍????????Ogród Botaniczny najczęściej kojarzony jest z kolekcjami roślinnymi, jednak 50. rocznica jego powstania to bardzo dobra okazja, aby wspomnieć o ludziach, którzy w nim pracowali i bez których Ogród w obecnej formie by nie istniał. W Ogrodzie przez te pięćdziesiąt lat pracowało blisko 1500 osób. Jest to spora liczba, ale pamiętać należy o czasach, w których powstawał. W latach 70., podejmując decyzję o jego budowie, należało liczyć się z tym, że większość prac trzeba będzie wykonać własnymi siłami. Dlatego też w pierwszych latach zatrudnionych było wielu pracowników różnych specjalności i fachów: murarze, hydraulicy, elektrycy, stolarze, kierowcy, operatorzy sprzętu, pracownicy warsztatów. Oczywiście zatrudnieni byli też ogrodnicy, botanicy, leśnicy, rolnicy zakładający kolekcje, jak i pracownicy naukowi. Rozbudowany był też dział księgowości i administracji. Warto wspomnieć, że w tamtych czasach w Ogrodzie zatrudniony był lekarz, a także pracownicy związani z wojskowością. Na początku lat osiemdziesiątych Ogród zatrudniał jednorazowo ponad 300 osób. Później, pod koniec lat osiemdziesiątych, liczba pracowników budujących struktury Ogrodu zaczęła spadać, natomiast nieco zwiększyła się liczba pracowników związanych z tworzeniem i utrzymaniem kolekcji jak też pracowników naukowych. Zmniejszono także administrację i księgowość. Na początku XXI wieku w Ogrodzie pracowało już tylko około stu osób, a obecnie liczba ta oscyluje w okolicach 90. W tej krótkiej notatce nie będziemy wymieniać żadnych nazwisk, ale warto zaznaczyć, że przez te pięćdziesiąt lat Ogrodem kierowało tylko czterech dyrektorów oraz ich dziesięcioro zastępców. Na stanowisku głównego księgowego lub pełniącego takie obowiązki zatrudnionych było 11 osób, a bardzo ważne dla funkcjonowania Ogrodu stanowisko kierownika działu kadr pełniło tylko 5 pań.
Warto także przyjrzeć się stażowi pracy zatrudnionych pracowników: byli tacy (choć nie było ich wielu), którzy przepracowali w Ogrodzie zaledwie miesiąc lub krócej, ale z drugiej strony aż 75 osób może pochwalić się co najmniej 20-letnim stażem, a 12 z nich przepracowało w Ogrodzie więcej niż 40 lat. ????????‍????????‍????????‍????????
Dziękujemy!