????Rozległe plany, a skromniejsza rzeczywistość.
Powołanie w 1974 roku do życia jednostki Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie miało na celu stworzenie wzorcowej placówki naukowo-badawczej oraz miejsca edukacji i wypoczynku dla społeczeństwa, miał to być Centralny Ogród Botaniczny (COB), największy w Polsce. Docelowo Ogród miał mieć powierzchnię około 200 hektarów, a jego budowa miała zakończyć się w 2000 roku. Pierwszym etapem prac było zagospodarowanie przy ulicy Prawdziwka 40 hektarów, na których miało się znajdować zaplecze administracyjno-techniczne i naukowe, natomiast kolekcje roślinne planowano zlokalizować na pozostałym terenie. Realia uniemożliwiły jednak te dalekosiężne plany i Ogród pozostał na pierwszym, a także i ostatnim etapie zagospodarowania, czyli na 40 hektarach powierzchni i tak jest do dzisiaj.
Anna Gasek