Powsińskie dzikie pola

W latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy powstawał Ogród Botaniczny, znaczną część jego terenów stanowiły pola uprawne. Przez pięćdziesiąt lat okolica zmieniła się nie do poznania, dlatego przeglądając stare fotografie niejednokrotnie mamy problem z ustaleniem, która część Ogrodu jest na nich przedstawiona. Obecnie nie możemy już zobaczyć takich panoram, ponieważ na tych terenach wyrosły wielkie, piękne drzewa, różnych rodzajów, gatunków i odmian, a dzikie niegdyś przestrzenie zamieniły się w rajski ogród.

Na ostatnim zdjęciu jest fragment Ogrodu z budynkami – 1974 r.
Które to budynki i skąd robiono to zdjęcie? ????
 
Anna Gasek