PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie założony został w 1974 r.  W przyszłym roku obchodzić będziemy pięćdziesięciolecie swojej działalności. Szczegóły obchodów wkrótce.