Godziny otwarcia Ogrodu w lipcu.
Od poniedziałku do piątku wejście od strony kasy leśnej czynne od godz. 12.00