W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią informujemy, że PAN Ogród Botaniczny jest otwarty, ale zwiedzanie odbywa się z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad w czasie pandemii, tj. przestrzeganiem należnego dystansu (1,5-2 m od drugiej osoby), z zasłoniętymi ustami i nosem w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie, kiedy w Ogrodzie przebywa wielu odwiedzających.

Wstęp do oranżerii możliwy tylko w maseczce oraz po zdezynfekowaniu rąk (bezdotykowy dozownik znajduje się przy drzwiach do szklarni). W oranżerii może przebywać tylko ograniczona liczba zwiedzających. Prosimy o stosowanie się do wytycznych pracowników Ogrodu.

Sprzedaż w Botanica Cafe odbywa się tylko na wynos.

Dbajmy o siebie i innych!