Dzisiaj, 15 listopada, mija dokładnie 100 lat od narodzin Wojciecha Fangora, którego dom rodzinny znajduje się na terenie naszego Ogrodu. Willa Janówek z początków XX wieku, potocznie zwana „Fangorówką”, została zakupiona przez rodzinę Fangorów pod koniec lat 20. Miejsce to było świadkiem szczęśliwego dzieciństwa, kiedy młody artysta rozwijał swoje zamiłowanie do astronomii i malarstwa, a także pobierał pierwsze lekcje rysunku. To właśnie w tym dworku, pod okiem Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, powstała jego pierwsza wielkoformatowa praca – plafon.

Z okazji rocznicy setnych urodzin Wojciecha Fangora, malarza, rysownika, rzeźbiarza i plakacisty, w czerwcu br. została zorganizowana wystawa pn. Młodzieńcze lata Wojciecha Fangora. Historia willi Janówek. Następnie, po długich przygotowaniach, z początkiem lipca rozpoczęły się prace konserwatorskie. Renowacji został poddany plafon pt. „Plejady” namalowany w 1943 r. przez Wojciecha Fangora na suficie salonu. Monumentalny fresk przedstawia znany gwiazdozbiór Plejady, czyli zgodnie z mitologią grecką, siedem córek Atlasa, który na rozkaz Zeusa dźwigał sklepienie niebieskie.

W pierwszej fazie prac malowidło zostało oczyszczone mechanicznie z powierzchniowych zabrudzeń, następnie rozpoczęto prace przy belkach stropu. Po ustabilizowaniu konstrukcji nośnej plafonu możliwe było kontynuowanie prac konserwatorskich przy malowidle. Konserwatorzy oczyszczali warstwę malarską metodami chemicznymi, a po wzmocnieniu strukturalnym polichromii, rozpoczął się etap uzupełniania ubytków zaprawy i warstwy malarskiej. Z końcem października prace renowacyjne i konserwacyjne zostały ukończone.

Renowacja plafonu Plejady została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Polskiej Akademii Nauk. Uroczyste odsłonięcie plafonu po renowacji zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Z okazji rocznicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprezentowało ostatnią pracę artysty, monumentalną rzeźbę MSzN, można ją zobaczyć na Placu Defilad.