instagram
fb
en

Regulamin Ogrodu

Szanowny Gościu,

Witamy Cię w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym ­– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Od 1974 roku na obszarze 40 hektarów gromadzimy cenne zbiory roślin, które zostały udostępnione do zwiedzania w 1990 roku.

Przypominamy, iż na terenie Ogrodu należy poruszać się tylko i wyłącznie po oznaczonych ścieżkach. Obecnie wiele kolekcji jest przebudowywanych, a kolejne są zakładane. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w miejscach, gdzie wykonywane są prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe, oraz stosowanie się do zaleceń pracowników.

Z uwagi na realizowane w naszym Ogrodzie projekty konserwatorskie i naukowe, niektóre miejsca zostały wyłączone ze zwiedzania. Miejsca te zostały odpowiednio oznakowane.

Zapraszamy do oranżerii, gdzie na powierzchni 2000 m2 prezentowanych jest 1500 gatunków roślin tropikalnych i subtropikalnych. Do najciekawszych kolekcji należy największy i najokazalszy w Polsce zbiór roślin cytrusowych, wśród których są cytryny, pomarańcze, mandarynki, cytrony, limonki, grejpfruty.

Zapraszamy do odpoczynku i pogłębiania wiedzy w najpiękniejszych zakątkach Ogrodu w sposób bezpieczny i z poszanowaniem wszystkiego, co się w nim znajduje: roślin, zwierząt i infrastruktury. Zachęcamy do spacerowania po całym terenie Ogrodu, ale – ze względów bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie Ogrodu – prosimy o niekorzystanie z rowerów i pozostawienie ich w wyznaczonych miejscach. Prosimy również o powstrzymanie się od picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i stosowania wszelkich używek, które mogą zaszkodzić Tobie lub innym odwiedzającym Ogród. Przypominamy, że dzieci i młodzież mogą przebywać na terenie Ogrodu tylko pod opieką dorosłych.

Aby nasz Ogród był coraz piękniejszy, a rośliny wspaniale się w nim prezentowały, a także mając na względzie bezpieczeństwo, prosimy o nie wprowadzanie na teren Ogrodu psów, kotów oraz innych zwierząt, z wyłączeniem psów – przewodników osób niewidomych.

Dbajmy o ten Ogród jak o własny!

Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania lub będą chcieli zgłosić nieodpowiednie korzystanie z obiektu, prosimy o skontaktowanie się – tel. 22 648 38 56 (godz. 7.30-15.30, w dni powszednie), 669 253 565, e-mail: informacja@obpan.pl. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje i pomysły związane z oczekiwanymi działaniami w Ogrodzie.

Życzymy miłego pobytu i udanego wypoczynku!

 

Regulamin dla zwiedzających

§1

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie dostępny jest dla zwiedzających codziennie w godzinach podanych m.in. na stronie internetowej TUTAJ oraz przy wejściach do Ogrodu. Poza regularnymi godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

§2

Osoby poniżej 14 roku życia mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.

§3

Wstęp do Ogrodu Botanicznego jest płatny, zaś zwiedzanie odbywa się na podstawie zakupionego biletu jednorazowego, biletu sezonowego lub karnetu. Ceny znajdują się na stronie internetowej Ogrodu TUTAJ. Zwiedzający powinien posiadać przy sobie bilet lub karnet i okazać go do kontroli na wezwanie pracownika Ogrodu.

§4

Zwiedzający mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych ścieżkach oraz innych miejscach udostępnionych do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe i elementy architektury ogrodowej, obszary nieprzeznaczone dla zwiedzających lub wyłączone ze zwiedzania oraz zrywania, niszczenia i pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego. Zbieranie takiego materiału może odbyć się jedynie za zgodą pracownika Ogrodu.

§5

Część roślin, znajdujących się na terenie Ogrodu jest trująca. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy dotykać, zrywać ani spożywać roślin, owoców lub nasion, które mogą być poddawane różnym zabiegom ogrodniczym lub stanowić materiał badań naukowych.

§6

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na rowerach, skuterach, hulajnogach, deskorolkach wrotkach oraz innych pojazdach, które mogą stanowić zagrożenie dla zwiedzających. Pojazdy należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu miejscach przy wejściu do Ogrodu.

§7

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich używek.

§8
Fotografowanie na terenie Ogrodu na potrzeby prywatne jest nieodpłatne. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odpłatnych sesji fotograficznych w Ogrodzie, znajdującym się na stronie Ogrodu TUTAJ

§9

Zabrania się wprowadzania na teren Ogrodu psów, kotów oraz innych zwierząt z wyłączeniem psów – przewodników osób niewidomych.

§10

Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka

§11

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad BHP.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.

 

 

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.