instagram
fb

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Sekretarz:

Dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej Anioł,

Dr Aneta Baczewska-Dąbrowska,

Dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof IO

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński,

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Czesław Hołdyński,

Dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

Dr Paweł Kojs

Dr hab. Robert Malinowski,

Mgr inż. Mirosław Markowski,

Prof. dr hab. Anna Mikuła,

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek,

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski,

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korespondent PAN

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski,

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska,

Dr inż. Anna Rucińska,

Prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzeczywisty PAN

Dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. korespondent PAN,

Dr Karolina Tomiczak,

Prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. korespondent PAN

Dr hab. Urszula Zajączkowska,

Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ

 

Lista Członków Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w kadencji 2019-2022 (pdf)

 

Regulamin Rady Naukowej

Regulamin oceny pracowników naukowych PAN OB-CZRB dokonywanej przez Radę Naukową 

 

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja ds. Kadry Naukowej:

przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

członek - prof. dr hab. Andrzej Anioł

członek - prof. dr hab. Wojciech Święcicki

 

Komisja ds. Oceny Badań Naukowych i Rozwoju Ogrodu:    

  przewodniczący - prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

  członek - dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO

  członek - prof. dr hab. Czesław Hołdyński

  członek - prof. dr hab. Anna Mikuła

  członek - dr hab. Justyna Wiland-Szymańska. Prof. UAM

 

Komisja Wnioskodawcza:

członek - dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO

członek - prof. dr hab. Anna Mikuła

członek - prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.