instagram
fb
en

Ekosemiotyczny Paradygmat Natury i Kultury

W dniach 9-12 lipca odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej szkoły letniej pt. Ekosemiotyczny Paradygmat Natury i Kultury: Transdyscyplinarne Poszukiwania w Cybernetyce Uczenia się, Przystosowania Się...


W dniach 9-12 lipca odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej szkoły letniej pt. Ekosemiotyczny Paradygmat Natury i Kultury: Transdyscyplinarne Poszukiwania w Cybernetyce Uczenia się, Przystosowania Się, Pojmowania i Przyswajania Sobie Wiedzy. W uroczystym otwarciu udział wziął burmistrz Mikołowa – Stanisław Piechula, który uczestniczył również w innych posiedzeniach.

W sympozjum wzięło udział około 40 osób reprezentujących takie kraje, jak Brazylia, Dania, Estonia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Turcja, Stany Zjednoczone i Włochy. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie był jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia obok Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowego Instytutu Komunikologii z Waszyngtonu, Dystryktu Kolumbia USA.

Inicjatorami sympozjum były znamienite osobistości pełniące honory członków w komitecie naukowym: profesor dr Richard L. Lanigan – członek laurowy, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Komunikologii (ICI = International Communicology Institute) z Waszyngtonu, Dystryktu Kolumbia i profesor dr Ronald C. Arnett, członek laurowy ICI, kierownik Katedry Retoryki Komunikacji Uniwersytetu Duquesne z Pittsburgha, Pensylwanii, USA, w komitecie organizacyjnym – doktor Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, profesor dr hab. Zdzisław Wąsik, profesor senior Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektor senior i kierownik Katedry Semiotyki Lingwistycznej Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

 

Doniosłym wydarzeniem o charakterze naukowo-społecznym było wyróżnienie dyplomami i medalami okolicznościowymi Instytutu Komunikologii dwóch organizatorów szkoły letniej. Na wniosek dyrektora Kolegium Członków ICI dyrektor Ogrodu Paweł Kojs został mianowany członkiem zwyczajnym Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie, zaś z inicjatywy Collegium Scholasticum Lauretum dotychczasowy członek zwyczajny Zdzisław Wąsik, dyrektor i koordynator Biura Kolegium Członków ICI na Europę, został powołany na piątego członka laurowego.

Wykłady plenarne dali: doktor Priscila Borges, pracująca na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Audiowizualnych i Reklamy, Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Brazylii oraz dr hab. Søren Brier, pracujący na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania, Społeczeństwa i Komunikacji Kopenhaskiej Szkoły Biznesu, założyciel czasopisma „Cybernetics & Human Knowing”.

Priscila Borges przedstawiła swoje podejścia praktyczne w zastosowaniu teorii filozofa amerykańskiego Charlesa Sandersa Peirce’a do umysłu, przekonań i internetowych mediów społecznościowych. Natomiast wystąpienie Sørena Briera było rodzajem sprawozdania teoretycznego z prac badawczych autora prowadzonych na bazie jego rozprawy habilitacyjnej o tym, jak czynić różnicę znaczącą, czyli o cybernetycznej niedualistycznej ramie trans-dyscyplinarnej dla natury i kultury.

 

Z kolei referat plenarny Richarda L. Lanigana dotyczył spojrzenia Gregory’ego Batesona na różnicę, czyli kulturę ekologii w naturze. Został on rozszerzony o poglądy lingwistyczne na temat funkcji języka według Romana Jakobsona.

Podsumowującym wkładem do konferencji był wykład Pawła Kojsa dotyczący życia roślin, stanowiący przyczynek do ujednoliconej koncepcji genetycznie sterowanego dostosowania się mózgu i umysłu systemów fizycznych, biologicznych i kulturowych do ich otoczenia środowiskowego.

Wśród głównych motywów treściowych przewijały się pytania o kryteria uzasadniające wyodrębnienie cech relacyjnych i egzystencjalnych pojęcia systemu ekologicznego, czy też środowiskowo uwarunkowanego systemu porozumiewania się. Tutaj mieściły się zagadnienia w klasyfikacji kultur i cywilizacji w kontekście cybernetyki jako nauce o systemach albo też modelowanie rzeczywistości według światów możliwych, światów realnie istniejących w indywidualnych doświadczeniach człowieka i światów wnioskowanych przejawiających się w narracjach życia codziennego i kultury artystycznej.

 

Referenci omawiali też rolę uczenia się w kulturze i naturze poprzez znaki, kształtowanie postaw uczących się poprzez nabywanie wartości, a także na formowanie aktów prawnych regulujących zachowanie jednostek i retorykę komunikacji w życiu społecznym albo też ram kwalifikacyjnych normujących sposoby przyswajania wiedzy i treści uczenia przyczyniające się do stanu wiedzy u uczących się. W wystąpieniach podkreślano rolę kreatywności w działaniach człowieka, przełamywaniu konwencji i dążeniu do innowacyjności. Wskazywano na zagrożenie, jakim jest globalne rozprzestrzenianie technologii elektronicznej i cywilizacji medialnej i ich destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne i kulturę wzajemnego obcowania w życiu codziennym człowieka.

na podst. inf. prof. Zdzisława Wąsika

 
 
« powrót

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.