instagram
fb
en

Wyprawa do Tadżykistanu

Na przełomie kwietnia i maja tego roku odbył się wyjazd badawczy do zachodniego Tadżykistanu, którego głównym celem były badania zbiorowisk pastwiskowych, łąkowych oraz chazmofitycznych...

 


W dniach od 27 kwietnia do 7 maja tego roku odbył się wyjazd badawczy do zachodniego Tadżykistanu, którego głównym celem były badania zbiorowisk pastwiskowych, łąkowych oraz chazmofitycznych.

Zespół badawczy składał się z naukowców reprezentujących trzy instytucje naukowe: PAN OB – CZRB w Powsinie (dr hab. Arkadiusz Nowak, mgr Iwona Dembicz, mgr Sebastian Świerszcz), Uniwersytet Opolski (mgr Krystyna Waindzoch) oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego (dr hab. Zygmunt Kącki, mgr Grzegorz Swacha).

Zebrane w terenie dane w postaci zdjęć fitosocjologicznych posłużą do analizy syntaksonomicznej oraz badań związków między różnorodnością i składem gatunkowym zbiorowisk a warunkami siedliskowymi. Część danych zebrano za pomocą metody zagnieżdżonych powierzchni (ang. nested-plot), które posłużą do porównania różnorodności beta badanych zbiorowisk poprzez modelowanie zależności między powierzchnią a liczbą gatunków (ang. species-area relatioships, SARs). Dane zebrane w trakcie ekspedycji zostały włączone do bazy danych „GrassPlot – Database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands (EU-00-003)”, dzięki czemu będą mogły być wykorzystywane w przyszłości m.in. w globalnych badaniach makroekologicznych.

dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN

 
 
« powrót

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.