Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie na: Najem powierzchni magazynowych na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powisnie

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do ogłoszenia
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2015 r.

Usługi: Wykonanie usługi przeglądów rocznych zgodnych z art. 62, ust 1, pkt. 2 Prawa budowlanego w zakresie kontroli w 22 budynkach Ogrodu Botanicznego

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
• Załącznik nr 2 – Wykaz budynków
• Protokół z otwarcia ofert
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 23 października 2015 r.
Ogłoszenie z dnia 9 września 2015 r.
Ogłoszenie z dnia 30 marca 2015 r.

Przetarg na: Najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży roślin na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWP
• Załączniki do SIWP w wersji doc
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 12 marca 2015 r.

Przetarg na: Najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży roślin na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWP
• Załączniki do SIWP w wersji doc
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 10 marca 2015 r.

Przetarg na: Ochronę osób i mienia na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWZ
• Załączniki do SIWZ w wersji doc
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 3 marca 2015 r.

Przetarg na: Najem powierzchni z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych na terenie Polskiej Akademi Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

• Ogłoszenie
• SIWP
• Załączniki do SIWP w wersji doc
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2015 r.

Koordynacja całości zwiedzania i nadzór obsługi ruchu indywidualnego zwiedzających w PAN Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie w soboty, niedziele, święta i wybrane dni powszednie wymagające dodatkowej obsługi (razem 66 dni) w okresie 28.03.2015 – 31.10.2015 r., w tym zorganizowanie 3 imprez plenerowych o charakterze jarmarków wiosennych.

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
• Protokół
• Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wykonywanie określonych usług dla potrzeb PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

• Ogłoszenie
• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
• Protokół
• Ogłoszenie o wyborze

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry